Litteratur är livet

Alla lär sig att läsa som små, men inte alla fortsätter att läsa i vuxen ålder. Det är dock oerhört viktigt att man fortsätter läsningen och att utveckla sitt språk.

Forskning har visat att barn som inte läser eller inte blir lästa för, får ett sämre ordförråd än sina jämnåriga, och kan även ha svårt att ”se” bilder i sinnet när de läser som vuxna. Texter blir svårare att förstå ju mindre träning man har fått.

Idag talas det om att resultaten inom den svenska skolan har dalat och en anledning kan vara att barn idag läser mindre än man gjorde innan internets födelse. Idag läser man mer på skärmar, kortare texter och kanske inte alltid har tålamod att läsa en hel roman. Det finns annan forskning som pekar mot att barn som mest skriver på tangentbord och inte formar bokstäverna själv med en penna, tappar känslan för bokstäver och får det svårare att lära sig att skriva, och att detta eventuellt också kan påverka läsförståelsen.

No comments yet.

Leave a Reply